Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som institution, om lärares arbete, om klassrummet, och skolan som social praktik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är referee-bedömda.

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 3, Nr 1 (2017)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Silwa Claesson, Jörgen Dimenäs

Artiklar

A teacher’s practical theories, self-efficacy, and emotions - What connections do they have, and how can they be developed? PDF
Harri Pitkäniemi 2-23
Rektor i kläm mellan uppdrag och förutsättningar - specialpedagogisk verksamhet i svenska glesbygdsskolor PDF
Gerd Pettersson, Gunilla Näsström 23-42
Kulturalisering og generalisering - En undersøgelse af mulighederne for udvikling af interdisciplinær didaktik og moderne refleksiv dannelse gennem brug af begreber fra den kognitive semantik i matematik- og litteraturundervisningen PDF
Peter Kaspersen, Bjørn Felsager 43-67
Didethics - a didactic model including professional ethics PDF
Marita Cronqvist 68-85

Debatt

Kan och bör systematiska översikter adressera frågor om vad som är utbildningsmässigt önskvärt? PDF
Magnus Levinsson 86-92
Svar från Skolforskningsinstitutet på Levinssons artikel. PDF
Lena Adamson 93-95
Hva er relevant kunnskap i skolen? PDF
Sølvi Lillejord 96-101
Slutreplik på två vitt skilda läsningar PDF
Magnus Levinsson 101-104


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534