Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som institution, om lärares arbete, om klassrummet, och skolan som social praktik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är referee-bedömda.

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 2, Nr 1 (2016)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Jörgen Dimenäs, Silwa Claesson 1-2

Artiklar

Om den pedagogiska relationens gränser - Relationskompetens i gränslandet mellan närhet och distans PDF
Jonas Aspelin 3-13
Reformholdninger og didaktiske positioner blandt lærere i den danske gymnasieskole PDF
Steen Beck, Michael Paulsen 14-32
Lärares förväntningar på rektors ledarskap - om medarbetarskap, verksamhetskultur och skolledning PDF
Siv Saarukka 33-51
Allmän didaktik och ämnesdidaktik - en inledande diskussion kring gränser och anspråk PDF
Göran Brante 52-68

Debatt

Värdegrundens vara eller icke vara PDF
Torbjörn Tännsjö 69-73
Den ofrånkomliga värdegrunden PDF
Gunnar Falkemark 74-78
Värdegrund i vardande: en rekonstruktiv analys PDF
Olof Franck 79-88
Svar PDF
Torbjörn Tännsjö 89-92


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534