Kontaktperson för tidskriften

E-postadress

Nordisk tidskrift för Allmän didaktik

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Göteborgs universitet

Box 300

SE-405 30 Göteborg

Huvudkontakt

Ilona Rinne
E-post: noad@ped.gu.se

Teknisk kontaktperson

OJS-support
E-post: ojs@ub.gu.seNoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534