Kan och bör systematiska översikter adressera frågor om vad som är utbildningsmässigt önskvärt?

Magnus Levinsson

Sammanfattning


Magnus Levinssons inledande bidrag till en diskussion om vad som är utbildningsmässigt önskvärt vad gäller systematiska forskningsöversikter.

Fulltext: PDF

NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534