Hva er relevant kunnskap i skolen?

Sølvi Lillejord

Sammanfattning


Hva er relevant kunnskap i skolen?


Fulltext: PDF

NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534