God udeskoleundervisning - en caseanalyse fra lærerens perspektiv

Karen Barfod, Reinhard Stelter

Sammanfattning


Udeskole er en skoleform, hvor eleverne undervises regelmæssigt uden for klasseværelset. Forskning i udeskole har mestendels beskrevet elevernes positive udbytte, og barrierer mod udeskole. Men der mangler viden om, hvad der er kvalitet i udeskole og hvorledes der undervises i udeskole. Med denne artikel bidrager vi til viden om undervisningen i udeskole. Først er ti lærere interviewet om deres syn på kvalitet i udeskole, og efterfølgende er disse resultater anvendt i analysen af en udvalgt case. Resultaterne peger på, at lærerne anser elevaktiverende arbejdsformer med flere løsningsmuligheder som et betydningsfuldt didaktisk element der kommer særligt til udtryk i udeskole, og at udeskoleundervisningen i særlig grad præges af uforudsigelighed. Caseanalysen viser, at udeskolepraksis omfatter både åbne og problemløsende opgaver og mere lukkede opgaver, og kræver en særlig disciplineringsindsats fra læreren. På baggrund af delstudierne diskuterer vi, hvordan lærerne agerer som praktikere, begrunder deres praksis og realiserer, hvad de selv betegner som god udeskoleundervisning.


Fulltext: PDF

NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534