Information för författare

Intreserad av att skicka manuskript till den här tidskriften? Vi rekommenderar att du läser Om Tidskriften för tidskriftens olika sektionspolicies, liksomFörfattarinstruktioner. Författare måste registrera sig i tidskiften innan inskickande av manuskript, eller, om du du redan är registrerad, klicka logga in och påbörja manusinlämningens 5 steg.NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534