Information för bibliotekarier

Vi uppmuntrar forskningsbibliotekarier att lista den här tidskriften bland bibliotekets elektronsika resurser. Vi uppmuntrar även att information om OJS öppna publiceringssystem sprids till fakulteter som publicerar forskningsmaterial (se Open Journal Systems).NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534