Information för läsare

Vi uppmuntrar läsare att abbonera på nyhetsmeddelanden från tidskriften. AnvändRegistrera längst upp på tidskriftens hemsida. Registrering innebär att du får E-post med innehållsförteckning varje gång ett nytt nummer publiceras. Se tidskriftens Sekretesspolicy som försäkrar att läsarens namn och E-Post inte kommer att användas för andra ändamål.NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534