Vol 2, Nr 1 (2016)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Jörgen Dimenäs, Silwa Claesson 1-2

Artiklar

Om den pedagogiska relationens gränser - Relationskompetens i gränslandet mellan närhet och distans PDF
Jonas Aspelin 3-13
Reformholdninger og didaktiske positioner blandt lærere i den danske gymnasieskole PDF
Steen Beck, Michael Paulsen 14-32
Lärares förväntningar på rektors ledarskap - om medarbetarskap, verksamhetskultur och skolledning PDF
Siv Saarukka 33-51
Allmän didaktik och ämnesdidaktik - en inledande diskussion kring gränser och anspråk PDF
Göran Brante 52-68

Debatt

Värdegrundens vara eller icke vara PDF
Torbjörn Tännsjö 69-73
Den ofrånkomliga värdegrunden PDF
Gunnar Falkemark 74-78
Värdegrund i vardande: en rekonstruktiv analys PDF
Olof Franck 79-88
Svar PDF
Torbjörn Tännsjö 89-92


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534